Tukaj ste: Domov > O podjetju > Aktualno

Aktualno

 

20. april 2010

Predstavitev investicijskega projekta "Trebinje Resort"


Slika 1:

Imidž plakat produkta Wellness&Spa
 

Predstavniki družbe Hosting d.o.o. in Hosting Svetovanje d.o.o. so dne 16.4.2010 na občini Trebinje v Republiki Srpski v BiH predstavili končno delovno verzijo masterplana in celovite feasibility študije enega največjih naložbenih projektov na področju turizma v JV Evropi pod delovnim nazivom „Trebinje Resort“. Župan Trebinja in njegovi sodelavci ter strokovna javnost so v pozitivnem ozračju izredno obsežne in celovite predstavitve tržnih analiz, programsko tržnih vsebin, poslovno-finančnih analiz, urbanistično-arhitektonskih in branding elementov projekta, potrdili predstavljene vsebine. Ocenjeno je bilo, da je predstavljeni dokument odlična strokovna podlaga za izdelavo in sprejem prostorskega načrta lokacije s strani občine Trebinje in faznega zaključevanja finančne konstrukcije naložbenega projekta s strani skupine Hosting.

Zamisel turističnega projekta „Trebinje Resort“, s strani družbe Hosting, temelji na večletnem proučevanju mediteranskega zaledja s ciljem odkritja najboljše lokacije za razvoj atraktivnega turističnega naselja (tipa resort) z celovito turistično ponudbo zabave, iger na srečo, sprostitve, rekreacije, zdravstvenih storitev in druženja v autohtonem in naravnem okolju v bližini Jadranskga morja in mediteransko klimo, ki bo omogočal celoletno poslovanje turističnega naselja (resorta).

Vizija razvoja investicijskega projekta „Trebinje Resort“ je, da se razvije moderen in celovit s šarmom tradicije največji Casino, Golf & Spa Resort v mediteranskem področju z bogato in visokokvalitetno ponudbo, ki bo nudil dinamičen in zabaven stil življenja, revitalizacijo duha in telesa, udobne in sofisticirane storitve, izbrano klubsko atmosfero ob številnih nacionalnih naravnih parkih in svetovnih atrakcijah kot so Dubrovnik, Kotor in bližina Jadranskega morja.

Konkretno se bo vizija turističnega naselja „Trebinje Resort“ uresničila z izgradnjo strukturiranega kvalitetnega in atraktivnega turističnega naselja z kapaciteto 9.060 sob in 24.080 postelj v različnih planiranih namestitevenih kapacitetah kot so hoteli, vile, rezidence in apartmaji kategorizacije 3+*, 4* i 5* in preko planiranih atraktivnih programskih vsebin, ki bodo predstavljale največji park zabave in nepozabnih trenutkov in hkrati zadovoljevale potrebe različnih ciljnih skupin tako stacionarnih kot dnevnih gostov. Kvalitetno zasnovana ponudba iz področij zabave in iger na srečo, golfa in rekreacije ter „Wellness & Spa“ ponudbe bodo gostom omogočala, da bodo imeli možnost doživetja različnih programskih vsebin skozi celo leto.
 
Celotno turistično naselje se bo razprostiralo na 550 do 600 hektarih površine na lokaciji le 6 km iz mesta Trebinje in ob cestni poti, ki povezuje Trebinje z Dubrovnikom (tudi z nekdanjo ozkotračno železnico) in Kotorski zaliv v Črni Gori.
 
Celotno turistično naselje bo v skladu s programsko tržnim konceptom celovitega doživetja turistične ponudbe in „lepega, udobnega in sproščenega življenja“ razdeljeno v šest con (podresortov), ki so planirani v masterplanu „Trebinje Resort“ in so naslednji:

-    Cona A – „Central Entertainment & Spa Resort“
-    Cona B – „Medico & Spa Resort“
-    Cona C – „Casino & Congress & Event Resort“
-    Cona D – „Urban Resort“
-    Cona E – „Culture & Art Resort“
-    Cona F – „Golf & Nature Resort“

Načrtovane kapacitete in programske vsebine so razporejene po posameznih podresortih na način, da so v skladu s konceptom in specializacijo posameznega podresota a hkrati so tudi vsi med seboj povezani ter prepleteni in tako skupaj predstavljajo celovito doživetje v vseh letnih časih in za vse ciljne skupine gostov.

 

 

 

Fotografije:

Slika 2: Imidž plakat produkta Golf&Nature

Slika 3: Imidž plakat produkta Casino

Slika 4: Predstavitev investicijskega projekta Trebinje Resort

 

Slika 5: Cona A - Entertainment & Spa Resort

Slika 6: Cona B - Medico & Spa Resort

Slika 7: Cona C - Casino & Congress & Event Resort

 

Slika 8: Cona D - Urban Resort

Slika 9: Cona E - Culture & Art Resort

Slika 10: Cona F - Golf & Nature Resort

 

Slika 11: Celotna situacija planiranega projekta Trebinje Resort

Slika 12: Peter Vesenjak - direktor družbe Hosting in dr. Dobroslav Ćuk - župan občine Trebinje

Slika 13: Predstavniki družbe Hosting in župan občine Trebinje

 

Slika 14: Krovni logotip blagovne znamke Trebinje Resort

Slika 15: Vizualna prezentacija

Slika 16: Strokovni udeleženci občine Trebinje