Tukaj ste: Domov > Investicije v turizmu > Naložbene priložnosti > Poslovna cona Surčin

Poslovna cona Surčin

   Dejstva

Datum izvedbe
september 2007

Lokacija
Beograd, Srbija

Naročnik
Hosting Investment d.o.o.

Kontakt

Ime in priimek
Peter Vesenjak

Faza I. 

Izdelana je analiza lokacije in programsko prostorska namembnost lokacije. Zemljišče je uvrščeno v spremembe in dopolnitve generalnega prostorskega plana mesta Beograd kot območje za izgradnjo poslovnih in komercialnih objektov. Lokacija je v državnem planu Republike Srbije predvidena tudi za izgradnjo večjih bencinskih servisov in avtocestnega počivališča. Izdani so urbanistični pogoji za izvedbo priključkov na avtocesto na lokacijo Projekta.

Hosting Investment d.o.o., ki je del skupine podjetij Hosting, je v neposredni bližini (15 km) od centra Beograda in le 4 km od mednarodnega letališča Surćin ob avtocesti ob JZ obvoznici Beograda kupil in je lastnik zemljišča v velikosti 281.340 m2 (140.670 m2 na vsaki strani avtoceste). Zemljišče ima strateško pozicijo, saj leži na jugo-zahodni obvoznici Beograda in je umeščeno v urbanistični plan mesta Beograda kot komercialna cona, ki bo formalno potrjena v začetku leta 2008. Načrtovana in dovoljena je tudi avtocestna poveza na obeh straneh komercialne cone, ki bo postala najpomembnejša povezava iz zahodne in centralne Evrope proti jugo-vzhodu na Balkan in k mestu Beograd, ki ima približno 2,5 – 3 milijone prebivalcev. Komercialna cona bo največja do sedaj in bo znatno pripomogla k razvoju komercialne dejavnosti in valorizaciji lokacije mesta Beograd v mednarodnih trgovskih in tranzitnih tokovih v prihodnosti.

V skupini podjetij Hosting smo zaradi velike razsežnosti in pomembnosti projekta pristopili k načrtovanju in idejni zasnovi z vso predanostjo, »know how-om« in profesionalnim pristopom, saj bo projekt vključeval velike finančne in strateške investitorje ter javne institucije, partnerje in druge javnosti. V komercialni coni bodo tako ob hotelu in vodnem parku s sprostitvenimi programi (30.000 m2) tudi veliki in sodobni nakupovalni centri (110.000 m2), logistični in distribucijski centri (130.000 m2), ter dve bencinski črpalki z avtocestnim počivališčem (2X15.000 m2 ), ki bodo zaokroževali celostno ponudbo za prebivalce Beograda, turistične in poslovne goste, obiskovalce in vse številnejše tranzitne potnike.

Ostale naložbene priložnosti

Thermae Hortus Croatiae – The Garden of Croatia
Draškovec-Prelog, Croatia
Projekt je v Fazi I.

Posestvo in Dvorec Visoko 5*
Visoko pri Poljanah
Projekt je v Fazi I.

Wellness Resort Žabče
Tolmin, Slovenija
Projekt je v Fazi I.

"Trebinje Resort"
Trebinje, BiH (Hercegovina, Republika Srpska)
Projekt je v Fazi I.

Poslovna cona Surčin
Beograd, Srbija
Projekt je v Fazi I.