Tukaj ste: Domov > Investicije v turizmu > Naložbene priložnosti > Wellness Resort Žabče

Wellness Resort Žabče

   Dejstva

Datum izvedbe
november 2007 - november 2007

Lokacija
Tolmin, Slovenija

Naročnik
LTO Tolmin in Občina Tolmin

Kontakt

Ime in priimek
Dare Ravnikar

Faza I. 

Končana je feasibility študija ter analiza in izbor lokacije za hotelski wellness kompleks Tolmin.

V občini Tolmin v zadnjem obdobju doživljajo porast turističnega obiska. Pričakovati je, da namestitvene kapacitete ob trendu rasti v zadnjem obdobju ne bodo več zadoščale za pokritje povpraševanja turistov. Pojavlja se tudi problem velikih sezonskih nihanj in pomanjkanja atraktivne ponudbe različnih programov in aktivnosti za prosti čas tako za goste kot tudi domačine same. Na podlagi strateških usmeritev zapisanih v razvojnih aktih občine Tolmin, kjer je razvoj turizma ena od primarnih nalog srednjeročnega obdobja razvoja gospodarstva v občini, je LTO Tolmin izvedel razpis za izvajalca študije, katerega naloga je bila izbor lokacije za hotelski wellness kompleks v bližini Tolmina. Za izvajalca je bilo izbrano podjetje Hosting Svetovanje.

Na voljo sta bili dve lokaciji in po temeljiti analizi ključnih indikatorjev (komunalna infrastruktura, dostopnost, velikost zemljišča v povezavi z možnostmi širitve kompleksa, lastništvo zemljišč in pričakovane cene) je bilo izbrano zamljišče na Žabčah. Študija za lokacijo kompleksa na Žabčah obsega idejni koncept kompleksa, programsko strukturo in kapacitete, trženjski načrt ter študijo ekonomičnosti naložbe. Naročniku LTO Tolmin smo predali dokument na podlagi katerega se bo nadaljeval postopek izvedbe investicije in sicer s pridobivanjem zemljišč, izdelavo idejnega projekta prostorskih in arhitekturnih rešitev ter izdelavo investicijskega programa. Oblikoval se bo tudi organizacijski model (javno-zasebnega) partnerstva za izvedbo investicije, v okviru katerega bo Hosting nastopil kot razvojni investitor.

Ostale naložbene priložnosti

Thermae Hortus Croatiae – The Garden of Croatia
Draškovec-Prelog, Croatia
Projekt je v Fazi I.

Posestvo in Dvorec Visoko 5*
Visoko pri Poljanah
Projekt je v Fazi I.

Wellness Resort Žabče
Tolmin, Slovenija
Projekt je v Fazi I.

"Trebinje Resort"
Trebinje, BiH (Hercegovina, Republika Srpska)
Projekt je v Fazi I.

Poslovna cona Surčin
Beograd, Srbija
Projekt je v Fazi I.