Tukaj ste: Domov > Svetovanje v turizmu > Projektiranje turističnih naložb & Inženiring

Projektiranje turističnih naložb & Inženiring

Specialistično projektiranje in vodenje naložbenih projektov v turizmu

Ciljni rezultat za naročnika/partnerja: Profesionalno projektiran in voden naložbeni projekt v izgradnjo turističnega objekta, ki omogoča investitorju optimiziranje stroškov v fazi izgradnje in uspešen tržni zagon naložbenega projekta.

Način za dosego rezultata (kako Hosting doseže rezultat za naročnika):

  • Dolgoletne izkušnje in reference pri projektiranju in vodenju naložbenih projektov v turizmu (hoteli, turistična naselja, bazeni, vodni parki, wellness centri, igralnice, ipd.)
  • Angažiranje izkušenih, specializiranih in interdisciplinarnih ekip pri projektiranju in vodenju turističnih naložbenih projektov kot so urbanisti, arhitekti, tehnologi, gradbeni inženirji, oblikovalci interierja, načrtovalci turističnih programov in vsebin, finančniki ter ekonomisti z bogatimi izkušnjami pri projektiranju turističnih objektov
  • Svetovanje investitorjem oz. naročnikom pri pridobivanju in izboru najugodnejših ponudnikov za izvedbo del in dobavo opreme turističnih objektov
  • Strokovni nadzor pri izgradnji turističnih objektov
  • Vodenje in sledenje naložbenim projektom z njihovim striktnim in stalnim spremljanjem iz vidika organizacije, terminskega načrta, finančnih okvirov in ciljnih programskih vsebin ter kvalitete pri izvajanju posameznih faz projekta
  • Predlaganje strokovnih in profesionalnih odločitev investitorjem oz. naročnikom z vodenjem celotne korespondence projekta

Prostorsko načrtovanje v turizmu

Snovanje in izdelava prostorskih načrtov za razvoj turizma na območju občin in regij. Prostorsko in urbanistično planiranje za potrebe razvoja turizma.

Projektiranje turističnih objektov

Kreativno in izvedbeno specialistično projektiranje projektne dokumentacije (idejne zasnove, idejni projekti, projekti za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekti za izvedbo in razpis, tehnična dokumentacija) za turistične objekte. Projektni nadzor pri izgradnji turističnih objektov.

Vodenje inženiringa za izgradnjo turističnih objektov

Vodenje naložbenih projektov po načelu svetovalnega ali izvedbenega inženiringa v fazi izgradnje turističnih objektov. To vključuje pridobivanje vseh dovoljenj in soglasij za izgradnjo ter vodenje vseh aktivnosti izgradnje in strokovnega nadzora v imenu in za račun investitorja.