Nalazite se: Svetovanje u turizmu > Upravljanje turističkim investicijama & Inženjering

Projektiranje turističkih investicija & Inženjering

Specijalističko projektiranje i upravljanje investicijskih projekata u turizmu

Ciljni rezultat za klijenta/partnera: Profesionalno projektiran i vođen investicijski projekt u izgradnju turističkog objekta, koji omogućava investitoru optimiziranje troškova u fazi izgradnje i uspješan tržišni uzlet investicijskog projekta.

Način postizanja rezultata (kako Hosting postiže željeni rezultat za svog klijenta):

  • Dugogodišnje iskustvo i reference pri projektiranju i vođenju investicijskih projekata u turizmu (hoteli, turistička naselja, bazeni, vodeni parkovi, wellness centri, casina, itd.)
  • Angažiranje iskusnih, specijaliziranih i interdisciplinarnih timova pri projektiranju i upravljanju turističkih investicijskih projekata kao što su urbanisti, arhitekti, tehnolozi, inženjeri građevine, dizajneri interijera, planeri turističkih programa i sadržaja, financijeri te ekonomisti s bogatim iskustvom pri projektiranju turističkih objekata
  • Savjetovanje investitora tj. klijenata pri pridobivanju i izboru najugodnijih ponuđača za izvedbu radova i dobavljača opreme turističkih objekata
  • Stručni nadzor pri izgradnji turističkih objekata
  • Vođenje i praćenje investicijskih projekata s njihovim striktnim i stalnim prilagođavanjem iz vidika organizacije, terminskih planova, financijskih okvira i ciljnih programskih sadržaja te kvalitete pri izvođenju pojedinih faza projekta
  • Predlaganje stručnih i profesionalnih odluka investitora tj. klijenta s upravljanjem ukupnom koordinacijom projekta

Prostorno planiranje u turizmu

Osnivanje i izrada prostornih planova za razvoj turizma na području općina i regija. Prostorno i urbanističko planiranje za potrebe razvoja turizma.

Projektiranje turističkih objekata

Kreativno i izvedbeno specijalističko projektiranje projektne dokumentacije (idejne osnove, idejni projekti, projekti za pridobivanje građevinske dozvole, projekti za izvedbu i natječaj, tehnička dokumentacija) za turističke objekte. Projektni nadzor pri izgradnji turističkih objekata.

Vođenje inženjeringa za izgradnju turističkih objekata

Upravljanje investicijskih projekata po načelu savjetodavnog ili izvedbenog inženjeringa u fazi izgradnje turističkih objekata. To uključuje pridobivanje svih dozvola i suglasnosti za izgradnju te vođenje svih aktivnosti izgradnje i stručnog nadzora u ime i za račun investitora.