Tukaj ste: Domov > Svetovanje v turizmu > Razvoj turističnih naložb & "Branding"

Razvoj & "Branding" turističnih naložbenih projektov

Razvoj in branding inovativnih turističnih naložbenih projektov

Ciljni rezultat za naročnika/partnerja: Izredno privlačen, inovativen in poslovno uspešen naložbeni projekt celostno obdelan iz vseh vidikov, ki investitorjem in razvojnikom prinaša visok donos, financerjem varnost in bodočim gostom edinstvena doživetja.

Način za dosego rezultata (kako Hosting doseže rezultat za naročnika):

  • Poznavanje turističnega tržišča in trendov v razvoju turističnih naložbenih projektov
  • Izvedba strokovnih analiz in raziskav
  • Jasno določanje ciljnih segmentov kupcev in gostov
  • Kreativno koncipiranje in konkurenčno pozicioniranje naložbenih projektov
  • Interdisciplinarna ekipa strokovnjakov za trženje in izvajanje storitev v turizmu, finančnikov, urbanistov, arhitektov, tehnologov, oblikovalcev, psihologov, sociologov, ipd. pri načrtovanju programskih vsebin, poslovnih elementov in dizajna naložbenih projektov
  • Branding in kreativno in izvedbeno tržno komuniciranje za doseganje tržne privlačnosti in visoke dodane vrednosti naložbenih projektov
  • Zagotavljanje finančnih spodbud iz javnih virov in zaključevanje finančnih konstrukcij naložbenih projektov z lastniškimi in dolžniškimi viri financiranja
  • Zagotavljanje sodelovanja izkušenih operaterjev za upravljanje naložbenih projektov v fazi poslovanja

Neposredne tuje investicije – Greenfield, Brownfield, Joint-ventures

Kreativno snovanje ter celovit proces “brandinga” inovativnih in poslovno uspešnih turističnih naložbenih projektov za finančne in strateške investitorje. Funkcionalno, poslovno in finančno načrtovanje programov, vsebin ter storitev naložbenih projektov v turizmu. Pridobivanje lokacij ter njihov razvoj. Zaključevanje njihovih finančnih konstrukcij s pridobivanjem namenskih sredstev evropskih skladov in državnih pomoči.

Javno-zasebno partnerstvo

Kreativno snovanje in celovit proces “brandinga” inovativnih in poslovno uspešnih turističnih naložbenih projektov za lastnike v javnem sektorju (občine, regije, države), s pridobivanjem in povezovanjem finančnih in strateških investitorjev iz zasebnega sektorja. Razvoj lokacij za naložbene projekte turistično nerazvitih območjih v javno-zasebnih partnerstvih. Zaključevanje njihovih finančnih konstrukcij po modelu javno-zasebnega partnerstva.

Oblikovanje blagovne znamke in menedžment

Kreativno snovanje in celovit proces “brandinga” inovativnih in poslovno uspešnih turističnih naložbenih projektov. Izdelava privlačnih predstavitev naložbenih projektov in investicijskih ponudbenih memorandumov za pridobivanje vlagateljev ter kupcev. Upravljanje razvoja turističnih naložbenih projektov do njihove uspešne realizacije.