Referenčni projekti

Tukaj ste: Domov > Referenčni projekti > Analiza stanja turistične ponudbe v turistični destinaciji Ljubljana in uspešnost njenega trženja v primerjavi z evropskimi mesti

Analiza stanja turistične ponudbe v turistični destinaciji Ljubljana in uspešnost njenega trženja v primerjavi z evropskimi mesti

   Dejstva

Datum izvedbe
september 2009 - maj 2010

Naročnik
Zavod za turizem Ljubljana

Izvedeno svetovanje na področju:

  • Turistične destinacije

Izziv  Naša rešitev  Naše storitve

Ljubljana je v letu 2006 sprejela »Strateški razvojni in trženjski načrt destinacije Ljubljana za obdobje 2007-2013«, ki predstavlja temeljni razvojni in trženjski dokument. V spremenjenih razmerah poslovanja in trženja zaradi negativnih posledic gospodarske in finančne krize v letu 2008, 2009 in tudi v prihodnjem najmanj kratkoročnem obdobju, je potrebno preveriti usmeritve, prilagoditi ukrepe in in v okviru novih razmer usmeriti aktivnosti v uskaljeno delovanje na kratek in dolgi rok.  Med drugim je bila izdelava celotnega projekta s strani naročnika spodbujena z izrazitim padcem turističnega prometa in razvojnim zastojem  v TD Ljubljana v zadnjem dvoletnem obdobju, ki je v veliki meri zagotovo posledica učinkov mednarodne gospodarske krize.

Zavod Turizem Ljubljana je z izvajalcem Hosting svetovanje d.o.o. podpisal pogodbo o izdelavi analize v mesecu marcu 2010 na podlagi predhodno izvedenega postopka javnega naročanja. 

Ostali referenčni projekti

»Strategija razvoja turizma turistične destinacije Maribor - Pohorje od 2010 do 2020«
Maribor, maj 2009 - avgust 2010

Analiza stanja turistične ponudbe v turistični destinaciji Ljubljana in uspešnost njenega trženja v primerjavi z evropskimi mesti
, september 2009 - maj 2010

Turistična marketinška akcija za destinacijo Ptuj s Spodnjim podravjem
Ptuj, avgust 2009 - september 2009

Strategija razvoja turizma Izole
Slovenija, junij 2009 - september 2009

Hotelski kompleks Špik
Gozd Martuljek

Strategija razvoja turističnega resorta Sviščaki, Ilirska Bistrica
Ilirska Bistrica

Izhodišča za prostorski načrt občine Piran
Piran, marec 2008 - maj 2008

"Masterplan" turistične destinacije Aranđelovac, Srbija
Aranđelovac, Srbija, december 2007 - februar 2008

Izbor lokacije za hotelsko-apartmajski kompleks z wellness ponudbo v Tolminu
Tolmin, Slovenija

Strategija trženja slovenskega turizma 2007-2011
Slovenija

Razvojni projekt "NEXT EXIT - Stranske poti so zapeljivejše od glavnih"
Slovenija, marec 2000 - oktober 2006

Turistična destinacija Kranjska Gora
Kranjska Gora, Slovenija