Referenčni projekti

Tukaj ste: Domov > Referenčni projekti > Izhodišča za prostorski načrt občine Piran

Izhodišča za prostorski načrt občine Piran

   Dejstva

Datum izvedbe
marec 2008 - maj 2008

Lokacija
Piran

Naročnik
Občina Piran

Izvedeno svetovanje na področju:

  • Turistične destinacije

Kontakt

Ime in priimek
Dare Ravnikar

E-pošta

Izziv  Naša rešitev  Naše storitve

Podjetje Hosting Svetovanje je na razpisu jeseni 2007 dobilo s strani občine Piran naročilo za izdelavo strokovnih podlag za občinski prostorski načrt, ki je v obravnavi in bo predvidoma sprejet do konca leta 2008. Strokovne podlage se nanašajo na področje turizma, ki je ključna gospodarska panoga v občini zato smo se naloge lotili s posebno pozornostjo. Projekt smo razdelili na fazo analize, fazo usklajevanja ter fazo oblikovanja strokovnih podlag.