Referenčni projekti

Tukaj ste: Domov > Referenčni projekti > »Strategija razvoja turizma turistične destinacije Maribor - Pohorje od 2010 do 2020«

»Strategija razvoja turizma turistične destinacije Maribor - Pohorje od 2010 do 2020«

   Dejstva

Datum izvedbe
maj 2009 - avgust 2010

Lokacija
Maribor

Naročnik
Zavod za turizem Maribor

Izvedeno svetovanje na področju:

  • Turistične destinacije

Kontakt

Ime in priimek
Peter Vesenjak

E-pošta

Izziv  Naša rešitev  Naše storitve

Ustanoviteljica Zavoda za turizem Maribor je mestna občina Maribor, ki je leta 2009 le-tega preoblikovala v Zavod za turizem Maribor, javni zavod. Pobuda Zavoda je bila, da se oblikuje skupna turistična strategija za območje turistične destinacije Maribor-Pohorje, v katero bi bili vključeni vsi ponudniki turističnih storitev, ki bi na ta način skupaj oblikovali privlačno turistično destinacijo.

Za pripravo in izvedbo turistične strategije so v Zavodu za turizem Maribor iskali primernega strokovnega partnerja s katerim bi postavili jasne in dosegljive strateške cilje za turistično destinacijo Maribor-Pohorje od leta 2010 do 2020.

Kot najprimernejše strokovno in izkušeno podjetje, na področju oblikovanja turističnih destinacij, je bila izbrana prav naša družba Hosting d.o.o., ki je z več kot 10 letnimi izkušnjami vodila in izvajala številne podobne projekte. Vsekakor pa je vsaka turistična destinacija s svojimi edinstvenimi lastnostmi vedno nov izziv katerega smo z veseljem sprejeli in tudi v skladu z dogovorjenimi odgovornostmi opravili.