Referenčni projekti

Tukaj ste: Domov > Referenčni projekti > Turistična destinacija Kranjska Gora

Turistična destinacija Kranjska Gora

   Dejstva

Datum izvedbe
maj 2005

Lokacija
Kranjska Gora, Slovenija

Naročnik
Lokalna turistična organizacija Kranjska Gora

Izvedeno svetovanje na področju:

  • Turistične destinacije

Izziv  Naša rešitev  Naše storitve

Za možnosti nadaljnjega razvoja turizma v turistični destinaciji Kranjska Gora je bila, s strani turističnih ponudnikov, gospodarskega, javnega in civilnega sektorja, zaznana potreba po strateški opredelitvi razvoja turizma v turistični destinaciji. Potrebna je bila strateška opredelitev razvoja turizma, ki definira njegovo vizijo in cilje za srednjeročno obdobje do leta 2010 in dolgoročno obdobje do leta 2015 in opredeli način, aktivnosti in pogoje, kako te cilje doseči.