Tukaj ste: Domov > Svetovanje v turizmu

Svetovanje v turizmu

Podjetja v skupini Hosting na podlagi izkušenj in specializiranega know-how-a izvajajo svetovalne in izvedbene storitve na področju kreativnega snovanja in načrtovanja turističnih proizvodov, storitev in celostnih turističnih destinacij za turistična podjetja in institucije javnega sektorja. Skupaj z fazami snovanja in načrtovanja, Hosting zelo uspešno izvaja tudi celostni “branding” turističnih naložbenih projektov do njihove uspešne realizacije za investitorje iz javnega in zasebnega sektorja, kar združuje tudi s specialističnim tehničnim inženiringom pri izgradnji turističnih objektov. Investitorjem, lastnikom in destinacijam s katerimi sodeluje pri snovanju, načrtovanju razvoja in tehničnem inženiringu pa Hosting zagotavlja tudi celostno upravljanje (management) v fazi poslovanja objektov ali celotnih destinacij ali zgolj podporo pri akviziciji in usposabljanju kadrov in zagonu poslovanja.

Turistični proizvodi in storitve
Razvoj in oblikovanje in izboljšanje uspešnosti obstoječih turističnih proizvodov in storitev
Turistične destinacije
Razvoj in oblikovanje novih in dvig uspešnosti obstoječih turističnih destinacij
Razvoj turističnih naložb & "Branding"
Razvoj in branding inovativnih turističnih naložbenih projektov
Upravljanje turističnih objektov & Usposabljanje kadra
Upravljanje turističnih objektov in akvizicija in usposabljanje vodstvenega in operativnega osebja za turistične objekte
Projektiranje turističnih naložb & Inženiring
Specialistično projektiranje in vodenje naložbenih projektov v turizmu