Tukaj ste: Domov > Svetovanje v turizmu > Turistične destinacije

Turistične destinacije

Razvoj in oblikovanje novih in dvig uspešnosti obstoječih turističnih destinacij

Ciljni rezultat za naročnika/partnerja: Dolgoročno uspešna in privlačna turistična destinacija z zadovoljnimi in ponosnimi prebivalci in turisti.

Način za dosego rezultata (kako Hosting doseže rezultat za naročnika):

  • Strokovne analize in raziskave, spremljanje trendov na trgu turističnih destinacij
  • Dolgoletne izkušnje in spremljanje trendov na turističnem trgu destinacij
  • Zelo interdisciplinaren pristop z angažiranjem strokovnjakov za trženje in načrtovanje v turizmu, prostorskih planerjev, urbanistov in arhitektov, finančnih strokovnjakov, oblikovalcev, umetnikov, sociologov, ipd.
  • Usmerjenost v konkretne razvojne aktivnosti in sprožanje naložbenih projektov in njihovo finančno izvedljivost z zagotavljanjem finančnih virov

Občine

Načrtovanje strategij razvoja in "master" planov turističnih destinacij. Načrtovanje prostorskega razvoja turističnih programov v turističnih destinacijah. Načrtovanje in izvedbena organizacija upravljanja turističnih destinacij(DMO). Spreminjanje turistično nerazvitih območij v uspešne turistične destinacije. Svetovanje pri pridobivanju namenskih sredstev evropskih skladov in državnih subvencij za razvoj turizma v občinah.

Regije

Načrtovanje strategij regionalnega razvoja in “master” planov za razvoj turizma v regijah in pokrajinah. Načrtovanje in izvedbena organizacija upravljanja razvoja in trženja turističnih regij. Svetovanje pri pridobivanju namenskih sredstev evropskih skladov in državnih subvencij za razvoja turizma v regiji.

Države

Načrtovanje strategij razvoja in “master” planov za razvoj turizma v državah in načrtovanje inovativnih turističnih proizvodov in programov za dvig konkurenčnosti turistične ponudbe držav. Načrtovanje organizacije upravljanja razvoja in trženja turistične ponudbe držav. Svetovanje pri oblikovanju zakonodaje na področju pospeševanja in organizacije turizma v državi.