Tukaj ste: Domov > Svetovanje v turizmu > Turistični proizvodi in storitve

Turistični proizvodi in storitve

Razvoj in oblikovanje novih in izboljšanje uspešnosti obstoječih turističnih proizvodov in storitev

Ciljni rezultat za naročnika/partnerja: Tržno in poslovno uspešne in inovativne turistične storitve in proizvodi, ki zadovoljujejo pričakovanja turistov, ponudnikom turističnih storitev pa prinašajo dolgoročno poslovno uspešnost.

Način za dosego rezultata (kako Hosting doseže rezultat za naročnika):

  • Strokovne analize in raziskave trga turističnih storitev in različnih dejavnosti v turizmu (hotelirstvo, zdravilišča, MICE turizem, wellness ponudba, igralništvo, vodni parki in bazeni, ipd.)
  • Poglobljene analize in diagnoza poslovanja turističnih podjetij in organizacij
  • Dolgoletne izkušnje in spremljanje trendov na trgu turističnih storitev ter ponudnikov različnih turističnih storitev
  • Zelo interdisciplinaren pristop z angažiranjem strokovnjakov za trženje in načrtovanje turističnih proizvodov, finančnih strokovnjakov, poslovnih analitikov, specialistov za posamezna področja turistične dejavnosti, oblikovalcev, umetnikov, psihologov, ipd.
  • Usmerjenost v izvedbene aktivnosti za vzpostavitev novih ali izboljšanje obstoječih turističnih proizvodov in storitev ali poslovanja turističnih podjetij in organizacij do njihove konkretne realizacije in uspeha na tržišču

Hoteli

Analiza in diagnoza obstoječega poslovanja hotela s predlogom in izvedbo ukrepov za izboljšanje poslovanja. Poslovno načrtovanje razširitev kapacitet ter uvedbe novih programov in storitev v hotelu. Izdelava programov prestrukturiranja in razvoja hotelov. Zaključevanje finančnih konstrukcij investicij in pridobivanje sredstev evropskih namenskih skladov za razvoj turizma.

Zdravilišča in Wellness centri

Načrtovanje sodobnih in klasičnih wellness/spa programov vključno s programi medicine in komplementarne medicine. Načrti izboljšanja poslovanja ter uvedbe standardov poslovanja in izvajanja storitev v wellness/spa centrih. Zaključevanje finančnih konstrukcij investicij in pridobivanje sredstev evropskih namenskih skladov za razvoj turizma.

Turistična naselja (letovišča) in Marine

Programsko, poslovno, finančno in trženjsko načrtovanje zaokroženih turističnih naselij (letovišč) in Marin. Snovanje kreativnih vsebin, njihovo funkcionalno umeščanje v prostor in objekte s namenom maksimiranja poslovnih rezultatov za lastnike in investitorje. Zaključevanje finančnih konstrukcij investicij in pridobivanje sredstev evropskih namenskih skladov za razvoj turizma.

Casino in Zabaviščni centri

Svetovanje ter programsko, poslovno in finančno načrtovanje pri koncipiranju igralniških in zabaviščnih centrov, ki vključujejo postopke za vodenje aktivnosti pridobivanja koncesij in zagona poslovanja.

Bazeni in Vodni parki

Kreativno snovanje programov, atrakcij in zasnove postavitev bazenskih kompleksov ter vodnih parkov. Poslovno, organizacijsko, finančno in marketinško načrtovanje vodnih parkov ter njihovega upravljanja z namenom maksimiranja poslovnih rezultatov. Zaključevanje finančnih konstrukcij investicij in pridobivanje sredstev evropskih namenskih skladov za razvoj turizma.