Tukaj ste: Domov > Svetovanje v turizmu > Upravljanje turističnih objektov & Usposabljanje kadra

Upravljanje turističnih objektov &
Usposabljanje kadra

Upravljanje turističnih objektov in akvizicija in usposabljanje vodstvenega in operativnega osebja za turistične objekte

Ciljni rezultat za naročnika/partnerja: Uspešno, donosno in profesionalno voden turistični objekt z zadovoljnimi gosti, lastniki in zaposlenimi.

Način za dosego rezultata (kako Hosting doseže rezultat za naročnika):

  • Analiza specifičnih potreb in optimalnih principov za uspešno vodenje oz. upravljanje konkretnega turističnega objekta na podlagi analiz dosedanjega poslovanja ali poslovnih načrtov novega objekta
  • Priprava načrta in standardov vodenja in standardov poslovanja in izvajanja storitev s konkretnimi navodili za delo za vsa delovna mesta prilagojeno za konkretni turistični objekt
  • Angažiranje izkušenih in profesionalnih vodstvenih strokovnjakov in ekip
  • Strokovno in potrebam konkretnega turističnega objekta prilagojeno specifično usposabljanje vodstvenega in operativnega osebja
  • Stalno spremljanje rezultatov poslovanja in poročanje lastnikom s takojšnjimi prilagoditvami v principih vodenja v kolikor se to izkaže za potrebno
  • Plačilo za vodenje glede na dosežene rezultate poslovanja

Upravljanje in vodenje hotelov

Prevzemanje upravljanja in vodenja hotelskih objektov ter podjetij po načelu “pogodbe o upravljanju” ali fiksne najemnine. Zagotavljanje usposobljenih timov za vodenje hotelskih objektov in podjetij.

Iskanje vodstvenega in oprativnega kadra

Priprava in izvedba programov akvizicije kadrov vodstvenega, srednjega vodstvenega in operativnega kadra (“head hunting”) za turistična podjetja glede na specifične potrebe naročnika. Posredovanje kadrov.

Izobraževanje in usposabljanje kadra

Izdelava natančne analize obstoječega poslovanja turističnega podjetja iz vidika vodenja in kvalitete kadrovskih potencialov. Priprava in izvedba programov usposabljanja kadrov na vseh nivojih glede na specifične potrebe naročnika.